Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 5001-2004
Napr.: 23
Napr.: Nordisk alebo NORDISK alebo *nord*