Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 25466
Napr.: 265-1997
Napr.: matador or *tador or mat* or *tad*
Napr.: brown or *rown or brow* or *row*