Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 25466
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: 265-1997
Napr.: 20.3.2006
Napr.: 40007808.2 príp. len časť 400078*
Napr.: 29.9.2005
Napr.: DE
Napr.: 25/01.01 príp. len časť triedy, pre viac tried je oddeľovacím znakom čiarka
Napr.: vložka alebo vlozka*, *vlozka*
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*
Napr.: brown alebo *rown alebo brow* alebo *row*
Napr.: Kliknite myšou na požadovanú voľbu
Napr.: 15.8.2005
Napr.: 25.9.2005