Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 25466
Napr.: 265-1997
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*
Napr.: brown alebo *rown alebo brow* alebo *row*