Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 4460
Napr.: 27-2006
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: 11.1.2006
Napr.: P309507
Napr.: 1.7.1995
Napr.: DE
Napr.: 6.4.2006
Napr.: 8/2001
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: B28C3/00 príp. len časť triedy, pre viac tried je oddeľovacím znakom čiarka
Napr.: zariadenie, *zariadenie*, ...
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*
Napr.: Kovac alebo *vac alebo Kov* alebo *ova*
Napr.: PCT/CZZ00/00025 príp. len časť PCT/CZ*, PCT/CZ/0*
Napr.: WO01/36698 príp. len časť WO01/36*, WO01*
Napr.: Kliknite myšou na požadovanú voľbu
Napr.: 17.4.2002
Napr.: 1.6.2005