Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 4460
Napr.: 27-2006
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*
Napr.: Kovac alebo *vac alebo Kov* alebo *ova*