Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.:283501
Napr.: 265-1997
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: 2003087438
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: DE
Napr.: 18.1.2000
Napr.: 8/2001
Napr.: 21.7.2003
Napr.: G10K11/1b príp. len časť triedy, pre viac tried je oddeľovacím znakom čiarka
Napr.: tlmic,*tlmic* ...
Napr.: 3672-92
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*
Napr.: brown alebo *rown alebo brow* alebo *row*
Napr.: PCT/DK98/00317 príp. len časť PCT/DK*, PCT/DK/9*
Napr.: WO99/35943 príp. len časť WO99/35*, WO99*
Napr.: Kliknite myšou na požadovanú voľbu
Napr.: 12.6.1998
Napr.: 9.7.1998