Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky


Napr.: pivo alebo pivo*, *pivo* ..
Napr.: 14, pre viac tried je oddelovačom čiarka
Napr.: posteľná, príp. posteľ*, .....
Napr.: 213164
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: 265-1997
Napr.: 17.3.1998, pokiaľ zadáte jeden dátum vyhľadá sa iba tento dátum
Napr.: 10212/2000, prip.10212*
Napr.: 20.8.2000
Napr.:DE
Napr.: 1.12.2005
Napr.: 8/2001
Napr.: 5.1.2006
Napr.: 8/2001
Napr.: 25.1.15, príp. časť triedy 25.1.1, 25.1 ...
Napr.: Vyberte si z ponúkaných možností
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*
Napr.: 878688
Napr.: 9.2.2006
Napr.: Kliknite myšou na požadovanú voľbu
Napr.: 28.11.1994
Napr.: 28.11.1994
Napr.: 22.1.2004