Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky


Napr.: 213164
Napr.: 265-1997
Napr.: matador alebo *tador alebo mat* alebo *tad*