Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 520
Napr.: 03021018.1
Napr.: 21.7.2004
Napr.: 1516715
Napr.: 23.5.2005
Napr.: 30.11.2005
Napr.: 489572P, príp. len časť 48*
Napr.: 22.7.2003
Napr.: CZ
Napr.: 7.7.2006
Napr.: 4/2006
Napr.: F16L55/26 alebo f16l55/26, príp. len časť triedy F16L
Napr.: 02777111.2
Napr.: PCT/US2004/023488, príp. len časť pct/Us2004*
Napr.: WO2005/012254, príp. len časť wo2005*
Napr.: ARENA alebo arena alebo *are*
Napr.: Majlingová alebo majling* alebo *ling*
Vozík alebo vozik alebo *voz*