Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 520
Napr.: 03021018.1
Napr.: ARENA alebo arena alebo *are*