Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Napr.: 5001-2004
Napr.: 8.2.2005
Napr.: 23
Napr.: 282495
Napr.: Nordisk alebo NORDISK alebo *nord*
Napr.: tetrazol alebo *TETRA* alebo -*tet*
Napr.: eu/1/04/278/002 príp. iba časť eu/1/04/*

Napr.: 1.6.2004

Napr.: 56370 príp. iba časť 563* alebo *63*

10.11.2003

CH