Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 
Stránka 1 z 774 Začiatok     Predchádzajúce     Nasledujúce     Koniec
Zostupne
Počet záznamov: 7731
Prihláška: 72-2016 / 2016-06-14 Číslo zápisu: 7692 Právny stav: Platný MPT: G01B 5/00
Majiteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5; 812 43 Bratislava; SK
Prihláška: 63-2016 / 2016-05-26 Číslo zápisu: 7625 Právny stav: Platný MPT: B63H 1/26
Majiteľ: Mošák Juraj, Ing.; Volgogradská 4789/46; 080 01 Prešov; SK
Prihláška: 50062-2016 / 2016-05-11 Číslo zápisu: 7703 Právny stav: Platný MPT: F16H 1/10
Majiteľ: Technická univerzita v Košiciach; Letná 9; 042 00 Košice; SK
Prihláška: 50056-2016 / 2016-05-04 Číslo zápisu: 7665 Právny stav: Platný MPT: A47C 7/70
Majiteľ: Podroužek Stanislav; Kukučínova 34/20; 022 01 Čadca; SK
Prihláška: 49-2016 / 2016-05-02 Číslo zápisu: 7691 Právny stav: Platný MPT: B23K 37/04
Majiteľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2; 949 76 Nitra; SK
Prihláška: 46-2016 / 2016-04-25 Číslo zápisu: 7690 Právny stav: Platný MPT: G09F 23/10
Majiteľ: GUMBOOKS s.r.o.; Bruzovice 147; 739 36 Bruzovice; CZ
Prihláška: 50050-2016 / 2016-04-22 Číslo zápisu: 7705 Právny stav: Platný MPT: B65D 81/02
Majiteľ: N.G.W., s.r.o.; Svodov 131; 937 01 Želiezovce; SK
Prihláška: 45-2016 / 2016-04-22 Číslo zápisu: 7689 Právny stav: Platný MPT: A61K 36/00
Majiteľ: Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34; 831 06 Bratislava - Rača; SK
Prihláška: 50048-2016 / 2016-04-14 Číslo zápisu: 7699 Právny stav: Platný MPT: A61F 7/02
Majiteľ: Killarová Zdeňka; Dřevařská 513; 541 03 Trutnov; CZ
Prihláška: 50045-2016 / 2016-04-12 Číslo zápisu: 7620 Právny stav: Platný MPT: A47G 19/24
Majiteľ: TESCOMA s.r.o.; U Tescomy 241; 760 01 Zlín; CZ