Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad sprístupňuje na svojej stránke rôzne typy databáz. Medzi najviac využívané patria „Vybrané údaje z registrov“ alebo tiež nazývané „Webregistre“ , ktoré sprístupňujú verejnosti informácie z registrov priemyselných práv vedených úradom. „Webregistre“ sa aktualizujú denne a umožňujú vyhľadávanie alebo prezeranie záznamov.